Zakelijke trainingen

Trainingen die ervoor zorgen dat je effectiever bent op je werk en zodoende je resultaten beter en sneller zal behalen

Zakelijke trainingsmogelijkheden

  • Individuele coaching

  • Sociale vaardigheden

  • Seksualiteit

  • Team samenwerking

  • Ik, jij en wij

  • Vrijwilligers

  • Op maat

  • Kosten

Individuele coaching

Werkgerelateerde coaching. Iedereen komt op het werk situaties tegen, waarvan je niet weet hoe ermee om te gaan of waarvan je twijfelt of je het wel goed doet of dat het ook anders zou kunnen. Verder kan het prettig zijn, b.v. wanneer je net nieuw in een functie zit, om in gesprekken van gedachten te wisselen waar je allemaal aan moet denken en hoe je situaties het best kan starten of hoe je van je medewerkers een team kunt maken. Zelf breng je onderwerpen in waar je in je werk tegenaan loopt.

Door mijn jarenlange ervaring in de zorg, op verschillende functies, kan ik mij in de situatie inleven.

Sociale vaardigheden

Goede, professionele communicatie is weliswaar gecompliceerd maar met training goed te bereiken. Daarom hebben wij de volgende modules gemaakt:

Communicatie
De verbale en non-verbale communicatie. Het respectvol, accepterend benaderen van clienten en collega’s. Het aanvoelen van de eigen ruimte in contact met de ander en de afstand/ nabijheid in het contact met mensen. Hoe ga je om met fysiek contact. Het herkennen van- en omgaan met grenzen. Feedback geven.

Luisteren
Als primaire gesprekstechniek. Goed luisteren is niet zo eenvoudig. Actief luisteren, het gericht zijn op de gesprekspartner en andere relevante gesprekstechnieken komen hierbij aan de orde.

Kwaliteiten
Inzicht krijgen in de eigen kwaliteiten en het werken met ieders afzonderlijke kwaliteiten/ eigenschappen. Herkennen en hanteren van sterke/ zwakke punten en valkuilen.

Motivatie
Vanuit welke behoefte verleen je zorg? Wat motiveert je en welke verwachtingen zijn er t.a.v. het werk, de collega’s en de organisatie? Onderscheiden en loslaten van de eigen, persoonlijke behoeften ten behoeve van het werk.

Seksualiteit

Training voor begeleiders in de gehandicaptenzorg.

Ons kind doet dat niet. Hij/zij functioneert op een kinderleeftijd, dus heeft geen behoefte aan seksualiteit. Verrassend vaak horen wij deze uitspraak niet alleen van familieleden, maar ook van teamleden.

Onze ervaring is dat er te vaak pas iets met seksualiteit gedaan wordt als er iets mis is gegaan. Voorkomen kan een hoop leed besparen.

In deze training gaat het erom seksualiteit bespreekbaar te maken. Zich ervan bewust te worden dat mensen met een verstandelijke beperking, welk niveau dan ook, gevoelens en behoeften hebben. Weten welke invloed eigen normen en waarden hebben en bespreken hoeveel je hiervan mee wilt geven aan de cliënten. Eigen grenzen bespreekbaar maken. De visie van de stichting met betrekking tot seksualiteit leren kennen. Hoe om te gaan met de vertegenwoordigers van de cliënt rond seksualiteit.

Modules:

Seksuele voorlichting geven.
Een voorlichting geven is veel meer dan uitleg geven hoe iets gaat. Waar houd je rekening mee? Hoe geef je deze voorlichting, wie doet dit, wanneer, in welke groepssamenstelling of individueel? Welke problemen kan je tegen komen? Hoe is de opbouw van de voorlichting en tot hoe ver ga je? Welke normen en waarden geef je mee? Wat kan een voorlichting los maken?

Weerbaarheidstraining
Wist u dat mensen met een verstandelijke beperking de grootste groep mensen is die met seksueel misbruik te maken heeft? Weerbaarheid is dan ook een belangrijk onderdeel. Hoe kan je cliënten weerbaarder maken?

Seksueel misbruik
Aan welke signalen kan je herkennen dat een cliënt met seksueel misbruik te maken heeft (gehad). Wat voor impact heeft misbruik? Hoe ga je om met het ongeloof en ontkennen, zeker wanneer de dader een teamlid is.

Protocol seksueel misbruik
Hoe te handelen bij seksueel misbruik. Het protocol seksueel misbruik, dat in de stichting wordt gebruikt, onder de aandacht brengen bij de begeleiders.

Hulpmiddelen
Het belang van hulpmiddelen. Welke mogelijkheden zijn er?

Andere culturen
Normen en waarden van seksualiteit zijn per cultuur verschillend. Als begeleider is het goed hier rekening mee te houden wanneer je cliënten uit een andere cultuur ondersteunt.

Kinderwens
Hoe ga je om met een kinderwens? Wat is de visie van de stichting hierin? Welke problemen kan je hierbij tegen komen?

Team samenwerking

Samenwerking in een team gaat verder dan het leren toepassen van de juiste sociale vaardigheden.

Leren elkaar te accepteren. Elkaars sterke- en zwakke punten leren kennen en gebruik te maken van elkaar kwaliteiten. Leren het team als groep te laten werken in plaats van ieder voor zich.

We hanteren verschillende methoden waarmee in een korte tijd inzichtelijk wordt wat ieders functie is in een team en wat de sterke- en zwakke punten in het team zijn.

Aan u de keus voor een training in een trainingsruimte wilt aanbieden of een (buiten)activiteit, waarmee op speelse wijze de teamsamenwerking wordt bevorderd.

Ik, jij en wij

Samen verder met een verfrissende teamgeest.

Hoe vaak gebeurt het niet dat de teamleden een verschillend werkdoel voor ogen hebben en dat het team niet volgens de missie en visie van het bedrijfwerkt?

"Niemand heeft gezegd dat ik dat moest doen." "Dat is toch nergens voor nodig?" Het lijkt vaak dat mensen niet weten waarom ze bepaalde werkzaamheden moeten doen, terwijl dit toch echt is verteld. Mensen lopen langs elkaar heen, hebben verschillende verwachtingen en wijzen naar elkaar. Je ziet dit gebeuren in teams, maar ook tussen teams of in de hierarchie binnen een bedrijf. Mensen vergeten vaak dat ze zelf invloed uit kunnen oefenen om het werk goed te laten verlopen.

Onze training is gericht om het samenwerken te bevorderen, waarbij iedereen het zelfde doel voor ogen krijgt.

Vrijwilligers

De training voor vrijwilligers is gericht op het behouden van uw vrijwilligers, hen blijk van waardering te geven en het bevorderen van hun kwaliteit en daarmee de kwaliteit op de werkvloer.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Basale-, maar ook specifieke gesprekstechnieken kunnen hanteren, afgestemd op de praktijksituatie.

Groter bewustzijn van eigen handelen, van achterliggende emoties en behoeften binnen het vrijwilligerswerk in het algemeen en meer specifiek binnen de relatie met clienten.

Inzicht krijgen in de eigen rol en positie binnen het team en de organisatie.

Aandacht genieten als werker en als mens waarbij positieve waardering en ontspanning een belangrijke rol spelen.

Bevorderen van het contact en het uitwisselen van informatie tussen de verschillende vrijwilligers. Zodoende kan men uit elkaars ervaringen leren en efficienter en prettiger werken.

Op maat

Naast de mogelijkheid onze modules aan te passen aan uw wensen en aan hetgeen op dit moment in uw bedrijf speelt, bieden wij ook trainingen geheel op maat gemaakt.

Voor alle onderwerpen op omgangskundig gebied kunnen wij een training maken.

Branches waar we geruime ervaring in hebben zijn de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, ouderenzorg en asielzoekerscentra.

We bieden een - en meerdaagse trainingen. Afhankelijk van het doel bieden we trainingen in een trainingslokaal of ontwikkelingsgerichte ontspanning. Bij ontwikkelingsgerichte ontspanning, bieden we een leuke activiteit aan, die dusdanig is uitgekozen dat er nog iets wordt getraind . Het is puur ontspanning, maar wel met een bepaald effect. Natuurlijk is er ook een combinatie te maken van een training in het lokaal en ontspanning.

De kosten per trainer per dagdeel zijn 375,- Euro. Met een betaalmarge van 30%. Dit betekent dat u achteraf zelf bepaalt of u de vraagprijs betaalt of tot een maximum van 30% meer of minder

Het aantal deelnemers dat een trainer kan begeleiden ligt gemiddeld op 9 personen. Dit is afhankelijk van hetgeen wat er getraind wordt en de oefeningen die hierbij gebruikt worden.

Kosten voor coaching zijn 85,- Euro per uur.

Voor een offerte neem contact met ons op.